18.05.2018.Klijent d.o.o. je sudjelovao na konferenciji”Umreženi protiv
siromaštva” u organizaciji Udruge Most. Tom prilikom smo govorili o važnosti
financijskog opismenjavanja ranjivih skupina u društvu.